Ģitāristu sesijai 21. reize – “acīte”!

Madonas novada Praulienas skolā no 2017. gada 22. līdz 27. oktobrim  Ģitāristu sesijas ietvaros norisinājās projekts Vienoti Mūzikā. Pasākums notika 21. reizi un Praulienas skolā tā notika trešo reizi. Veiksmīgs organizatoru komandas darbs ļāva īstenot sesijas programmu pilnībā, pateicoties KKF un VPR sniegtajam finansiālajam atbalstam, visi iecerētie mērķi ar uzviju tika sasniegti.  Veiksmīga sadarbība turpinājās ar Praulienas pagastu, Madonas novada domi un Dānijas Kultūras institūtu. Projekta Vienoti Mūzikā ietvaros tika uzņemti trīs pasaules līmeņa muziķi no Dānijas – komponists un bašgitārists Moussa Diallo, bundzinieks Klaus Menzer un ģitārists Mikkel Nordsoe. Ģitāristu sesijā piedalījās 69 jaunie, topošie mūziķi no visiem Latvijas novadiem un 23 meistari, kuri sniedza meistarklases, muzicēja un 3 Dānijas mūziķi. Viesiem no Dānijas Moussa Diallo trio tika noorganizēts brīvais laiks un Madonas apskate, kā arī  tikšanās ar jauno Madonas novada pašvaldības vadītāju Agri Lungevicu. Sesijas ietvaros notika 5 augstas klases mūzikas kolektīvu koncerti – Mattergy, Alaska Dreamers; Vilkači; FunCOOLio; Rihards Lībietis Orchestra un spožie Moussa Diallo trio. Vidējais vecums sesijas dalībniekiem bija 17 gadi, uz koncertiem tika gaidīts ikviens interesents, ieeja uz pasākumiem bija par ziedojumiem. Sesiju kopumā apmeklēja apmēram 450 skatītāji. Emocionāli spoži un profesionāli noritēja gan meistarklases, gan koncerti, gan jamsession. Vislielākais prieks mums organizatoriem un sesijas 69 dalībniekiem bija par noslēguma koncertā izskanējušo latviešu un afrikāņu tautasdziesmu virknes izpildījumu. Koncertā piedalījās gan dalībnieku vecāki, gan pašvaldības pārstāvji, gan prese. Klausītāji un vecāki pēc koncertiem nāca klāt un teica sajūsmas un pateicības vārdus, tas bija grandiozi! Sadarbība ar dāņu mūziķiem un kopēja skaņdarba izveide, kurā piedalījās visi sesijas meistari un sešu instrumentu grupu dalībnieki, apliecināja, ka mūzikas valoda ir brīnišķīgs komunikāciju instruments un tā ir saprotama ikvienam. Arī no Dānijas draugu mutēm, tiekoties pašvaldībā un koncertos, izskanēja projekta idejas pozitīvs vērtējums. Šāda veida sadarbība bagātina kultūrvidi pasaulē un Eiropā kopumā, tā satuvina dažādu paaudžu un tautu mūziķus.

Tie bija svētki jaunajai muzikantu paaudzei, svētki meistariem un organizatoriem nedēļas garumā apmācību pasākuma – Ģitāristu sesija ietvaros. Praulienas skolas fasādi nedēļas garumā rotāja speciāli veidots uzraksts Vienoti Mūzikā! Foajē tika izveidota afišu izstāde, kur varēja apmeklētāji iepazīties ar sesijas attīstību 20 gadu garumā. Tās liecināja par dziļajām tradīcijām, kuras veidošanā ir piedalījušies teju visi Latvijas estrādes un dažādu stilu pārstāvošie mūziķi, no kuriem daudzi ir bijuši arī sesijas dalībnieki. Pirms sesijas tūkstošos Facebook, Twitter un draugiem.lv atvērumos, laikrakstos un radio pasākuma organizatori informēja: – aicinām visus mūzikas interesentus apgūt vai pilnveidot elektriskās un akustiskās ģitāras, basģitāras, sitamo instrumentu un kokles spēli, kā arī vokālu! Lielajā zālē tika uzcelta skatuve, pielāgota un labiekārtotas vietas skatītājiem, tehniski nodrošinātas un iekārtotas klases, uzstādītas dekorācijas. Uz galvenās skatuves tika izvietots logotips un video ekrāns. Sadzīviskie apstākļi tika uzlaboti, ar ēdnīcas personālu tika veiktas pārrunas un rasti risinājumi, lai ēdienkartē būtu vairāk augļu, lai arī vakarā varētu paēst, lai visu sesijas laiku būtu pieejami āboli, tēja, kafija un maizītes. Visi bija apmierināti ar ēšanas pakalpojumiem, gulēšanas apstākļiem skolā un viesu mājā Apiņu kalte.

Projekts Vienoti Mūzikā attaisnoja savu nosaukumu, pasākumā ar zināšanām dalījās pieredzējuši meistari, dodot iedvesmu un zināšanas augošajiem mūziķiem. Programma norisinājās vislabākajā līmenī! Projekta gaita sākās ar jauno grupu konkursu Pasaules Ritmi Praulienā, kurā piedalījās 12 jaunās grupas. Konkursa uzvarētājus noteica grupas Mattergy mūziķi un tā bija grupa no Madonas Sub Scirptum. Veiksmīgs risinājums mācīties mūziku bija organizatoru piedāvājums grupām palikt uz sesijas pilnu programmu, kuru daži kolektīvi arī izmantoja. Sesijā piedalījās 69 dalībnieki no dažādiem Latvijas novadiem un tas ir stabils apmeklējuma rādītājs. Trešo gadu blakus ģitārām un bungām jau kuplākā skaitā notika apmācības kokles spēlei. Kokles klasi vadīt bija uzticēts Dinai Liepai un Zigrīdai-Imantai Kručenai no Druvienas, priecēja kokles spēles meistara Anša Jansona klātbūtne. Kokles burvīgo skanējumu varēja izbaudīt gan sesijas laikā gan noslēguma koncertā, tika radīta iespēja to izmantot mūsdienīgos skaņdarbos. Sesijas vokāla klasi vadīja ekstrēmās dziedāšanas skolotāja Māra Lisenko, kura stažējusies Londonā, kā arī no RPIVA absolvente Madara Briede, kuru ar savu klātbūtni papildināja grupas Alaska Dreamers spoža vokāla īpašniece – Kristīne Prauliņa. Basa ģitāristu grupu vadīja gaidītākais un tālākais no meistariem  kamerūnietis, Dānijas pavalstnieks – Moussa Diallo, kā arī 2015. gada Krievijas basģitāristu konkursa uzvarētājs, kurš pasaulē pārstāv vācu instrumentu ražotāju zīmolu Warvick – Dmitrijs Lisenko. Bungu klasi vadīja augstākās raudzes bundzinieki – Klaus Menzer, Andris Buiķis un Krišjānis Kupcāns. Ritma lauciņa kopējiem pievienojās Nils Īle ar ģimeni, kurš ne tikai iepazīstināja ar līdzi paņemto perkusiju arsenālu un tā muzikālajām krāsām, noslēguma koncertā Nils visus klātesošos uzaicināja aktīvi piedalīties mūzikas un ritma tapšanā. Ģitāras grupu vadīja Mikkel Nordsoe, Arturs Liede, Rihards Lībietis, Gints Smukais, Vita Krūmiņa, Kārlis Zvejnieks un Jānis Altmanis, kā arī meistarklasi sniedza Mārcis Auziņš. Ar ģitāras skaņu efektu pasaules mūsdiernīgām iespējām un ekipējumu sesijas dalībniekus iepazīstināja Rock Distribution preču tirdzniecības pārstāvis. Viņi katrs ar savu muzikālo pieredzi, zināšanām un meistarību iedvesmoja un deva jaunajiem ģirāristiem neatsveramu skolu. Sesijas vakaros muzicēja Rihards Lībietis Orchestra, Tradīcija bija nometnes vidū organizēts atpūtas brauciens uz Gaiziņkalnu, kur brīvā dabā dalībnieki gidu pavadībā pastaigājās, iepaqzina apkārtni, kā arī veica Pakalniešos dažādus ar dabu saistītus uzdevumus un atraktīvas spēles. Dienas noslēgumā bija iespēja skatīties Uģa Oltes un norvēģu režisora Traavika video filmu Brīvības diena – Liberation day. Uguns rituāls pie Praulienas skolas bija dziesmām un spēka un vienošanās darbību piepildīts, ko ar pārliecību darīja četri puiši no folkloras kopas Vilkači. Tika iesaistīti sesijas dalībnieki, meistari un ārzemju viesi, rituāls veidoja saliedētību un raisīja daudziem nebijušas emocijas. Pievienotā vērtība sesijai bija mūzikas ierakstu producenta Kaspara Ansona stāstījums par radošām lietām mūzikā un iepazīšanās pasākumu organizatora un producenta Jāņa Kļaviņa pieredzi. Nils Īle un Dina Liepa, ar kuriem jau bija ievadītas sarunas un kuri bija gatavojuši Latviešu tautas dziesmas, lai saliktu kopā ar Moussa Diallo piedāvātajām āfrikāņu tautas dziesmām. Notika pirmie mēģinājumi, tie turpinājās arī ceturtdien jau kopā ar sesijas dalībniekiem, vēlreiz tika slīpēts piektdienas ģenerālmēģinājumā. Oriģināldarbu nosaucām par Saules simfoniju. Noslēguma koncerta klausītāji bija gan Praulienas, Madonas novada iedzīvotāji, gan dalībnieku vecāki un mūzikas draugi, ilnteresenti, bijušie meistari un dalībnieki. Koncerta programmu pieteica sesijas organizators Imants Pulkstenis un Mārcis Mūrnieks. Skatuves, gaismu, skaņu un video projekciju tehniskais risinājums bija veiksmīgs. Tika uzstādīts liels video ekrāns, kurš lieti noderēja visu sesijas laiku rādot programmu un atbalstītāju logotipus, fotogrāfijas. Par sesiju kopumā un Dānijas mūziķu klātbūtni, ierašanos Ģitāristu sesijā ziņas tautai nodeva gan vietējais laikraksts Stars, visos novados un Rīgā tika izsūtītas, izlīmētas apmēram 300 afišas, kurās tika izvietots KKF, VPR, DKI un Madonas novada domes logo, kas liecināja par finansiālu atbalstu. EHR un Super FM radio tika skandēti džingli ar hedlaineru un galvenā vadmotīva – Vienoti Mūzikā pieminēšanu. Uz monitora Madonas centrā tika izveidots neliels video rullītis, sesijas mājas lapā varēja iepazīties ar programmu. Tika ievietota plaša informācija gan par Latvijas meistariem, gan par Dānijas gaidītājiem viesiem,  Pēc sesijas laikrakstā Stars tika ievietota publikācija par noslēguma koncertu un tā fantastisko noslēguma skaņdarbu! Projektu Vienoti Mūzikā organizatoru komandas pamatsastāvā bija iepriekšējo gadu organizatori, tika piesaistīti jaunieši – voluntieri, kuri ar degsmi un atbildību darīja uzticētos pienākumus. Sesijas atklāšanas un noslēguma koncertā piedalījās  Madonas novada kultūras nodaļas vadītājs Jānis Kļaviņš, domes priekšsēdētājs Agris Lungevics, pagasta pārvaldnieks Valdis Gotlaufs un Madonas novada domes deputāte Antra Gotlaufa. www.facebook.com/mmsesija/?fref=ts tika izvietotas elektroniskās afišas kataram meistaram, taču www.gitaristusesija.lv  šogad organizatori ir ievietojuši informāciju latviešu, krievu, angļu un latgaliešu valodās. Dalībnieki pēc koncerta saņēma diplomus. Pasākuma organizators, Imants Pulkstenis, no Praulienas pagasta domes uz valsts svētkiem saņēma atzinību par Madonas un Praulienas vārda popularizēšanu pasaulē. Vislielākajā mērā pateicību gan pašvaldībai, gan KKF un VPR var teikt  1505 jauni, topoši mūziķi un sesijas organizatori par divu gadu desmitu laikā sniegto morālo un finansiālo atbalstu. Tas mums dod pieredzi mūzikā un iedvesmu lai spertu pirmos soļus, lai zinātu, lai saprastu un augtu. Ģitāristu sesijai  joprojām ir aktīva interese sociālajos tīklos, organizatori no vecākiem, dalībniekeim turpina saņemt pateicības. Komanda turpina strādāt, lai ilgtermiņā dotu pienesumu Latvijas mūzikas paletei!

Imants Pulkstenis, Ģitāristu sesijas organizators
Mob. tālr. +371 29411619
e-pasts: imantspulkstenis@madona.lv

Ģitāristu Sesija 2017 programma
Atskats uz 2016.gada Ģitāristu sesiju
Ģitāristu Sesijas afiša 2017

Motivācijas vēstule pieteikumam

Sesijas LOGO (krāsains)

Sesijas LOGO (pelēks)

Reklāmas džingls

Kopbilde 2016

Foto ” Vienoti Mūzikā”

Agra Veckalniņa foto:


Kontakti

Imants Pulkstenis, kabatas tālr.: 29411619 Adrese: Saieta laukums 1, Madona, 413. kab. e-pasts: gitses.info@gmail.comJaunumiem varat sekot arī šeit:

 

 

Meklējiet mūs te: GPS koordinātes  lat 56.824130, lon 26.303970