Ilze Fārte

Ilze ir mūziķis ar plašu darbības lauku. Muzikālās gaitas iesākusi “čiepjot” un klausoties tēta vinila kolekciju, mūzikas skolā apgūstot klavieru un koncertkokles spēli. tālākie ceļi ir aizveduši pie populārās un tradicionālās mūzikas izpildīšanas un radīšanas. Ilze ir vokāliste, mandolīniste, dziesmu un tekstu autore, darbojas par folkloras pasniedzēju bērnudārzā un dažādās nometnēs, un ir etnogrāfiskās kokles spēlētāja. Jāzepa Mediņa Rīgas Pirmajā mūzikas skolā apguva koncertkokles spēli pie Teiksmas Jansones un vēlāk etnogrāfisko kokli pie Dinas Liepas.
Ilze ir dalībnieks folkloras kopā “kokle”, līdzās tam koncertē, izpildot savu oriģinālmūziku, komponē dziesmas un raksta tekstus citiem māksliniekiem, spēlē grupās SunSuns un ir mandolīniste folkroka grupā “Laimas Muzykanti”.
Ar koncertiem un piedaloties festivālos viesojusies Zviedrijā, Dānijā, Spānijā, Brazīlijā, un 2018.gada ziemas olimpiskajās spēlēs Dienvidkorejā.
Ilzei mūzikā svarīgākais ir jaunrade un emocija.

Ansis Jansons

Kokli spēlē kopš 2011. gada vidus. Nedaudz plašāk viņu varēja iepazīt 2012. gadā, iekļūstot TV šovā “Latvijas Zelta Talanti” finālā. Šajā vasarā viņš absolvēja Jāzepa Vītola Latvijas mūzikas akadēmiju, Etnomuzikoloģijas programmā. Ansis, rada mūziku ar kokli, šķērsflautu, blokflautu, klarneti, vargnu un balsi. Viņš izmanto arī dažādus skaņu efektus un loop staciju.
Lai arī koncertējoša mūziķa darbs ir vilinošs, Anša šībrīža galvenais darbības virziens ir pedagoģija. Viņš veido savu kokles spēles mācīšanas metodiku un apmāca kokles spēlē dažāda vecuma koklētājus. Jaunākie, kas pie viņa mācās ir vien četrus gadus veci. Kopš septembra darbojas viņa izveidotā kokles spēles studija “Kokļu mežš”.

Lai gan Ansis spēlē arī tradicionālajā spēles stilā, viņam patīk eksperimentēt un darboties dažādos modernās mūzikas sastāvos – folkgrupā “Dārdi”, Etno/fank/hiphop grupa “Bezgalībieši”.

https://www.youtube.com/watch?v=DWB82cZ138o
https://www.youtube.com/watch?v=MoYbcJ8cIEw

Kontakti

Imants Pulkstenis, 
kabatas tālr.: 29411619
Adrese: Saieta laukums 1, Madona, 413. kabinets
e-pasts: gitses.info@gmail.com
www.gitaristusesija.lv