ĢITĀRISTU SESIJA – VIENOTI MŪZIKĀ!

          No 21. līdz 26. oktobrim Madonas novada Praulienas skolā norisināsies mūzikas apmācību nometne – Ģitāristu sesija, kurā līdz šim pieredzi guvuši 1505 zinātkāri muzikanti. Sesijas 5 dienu laikā tiek piedāvātas iespējas meistaru vadībā mācīties un pilnveidot bungu, basa, ģitāras, akustiskās ģitāras, vokāla un kokles spēli. Šogad Baltijas valstis – Lietuva, Igaunija, Latvija, svin 100 gadus kopš neatkarības pasludināšanas.  Sesijas pastāvēšanas laikā ir bijusi laba sadarbība ar brāļu tautu mūziķiem. Madonai ir draudzības pilsētas – Anikšķi Lietuvā un Rapla Igaunijā. Uz konkursu „Pasaules Ritmi Praulienā” tiks uzaicinātas jaunās rokgrupas no Lietuvas un Igaunijas, kaimiņiem tiks piedāvāta iespēja būt par sesijas dalībniekiem, kā arī kopā ar meistariem radoši veidot programmu un gatavot noslēguma koncertu. Ir iecere aranžēt liela formāta mūsdienīgu skaņdarbu, kurā tiks ievītas lietuviešu, igauņu un latviešu tautas dziesmas. Šo pasākumu nozīmīgu dara fakts, ka Madonai šogad piešķirts Latvijas Jauniešu galvaspilsētas tituls.

Ģitāristu sesijas dalībnieki, viņu vecāki un pašvaldība deva pozitīvu vērtējumu un uzmundrinājumu turpināt labās tradīcijas Praulienā. Organizatori strādā pie programmas izveides, lai svinētu svētkus – Vienoti Mūzikā!

Lūkojiet jaunāko info arī mūsu FB lapā. 

Ģitāristu sesijai 21. reize – „acīte”!

Lai arī šoruden dotu pienesumu Latvijas mūzikas paletei, sesijas organizatoru komanda turpina strādāt! Tiek veidota programma, kura tiek pildīta ar meistarklasēm, koncertiem un draudzīgu atmosfēru. Jau trešo gadu sesija tiks atklāta ar konkursu jaunajām grupām “Pasaules Ritmi Praulienā”. Sesijas interesantākā daļa ir vakaru koncerti, šogad sesijā muzicēs – Vilkači, Karmafree, Rihards Lībietis Orchestra, Mattergy, FunCoolio un Alaska Dreamers. Šogad sesiju ar savu klātbūtni pagodinās mūziķi no Kopenhāgenas – Moussa Diallo Trio. Viņš ir pasaules klases mūziķis, komponists, bērnu mūziklu autors, kurš labprāt ar muzikālajām izrādēm uzstājas Eiropas un Āfrikas valstīs, Indijā, Indonēzijā un citur. Ir iecere sesijas laikā iestudēt oriģinālskaņdarbu, kurā skanētu latviešu un āfrikāņu tautas melodijas un kura atskaņošanā piedalītos gan visi meistari, gan dalībnieki. Sesijas mācībspēks ir Latvijas mūziķi-pedagogi, protams, gaidīti madonieši – Mārcis Auziņš, Andris Buiķis, Sandris Sproģis un citi, kuri sevi uzskata par sesijai piederošiem. Padsmitnieki joprojām aizraujas un mācās folku, džezu visvairāk rokmūziku. Sesijas programma piedāvās diskutēt par rokmūzikas ietekmi sabiedrībā un politikā. Uģis Olte prezentēs un komentēs Latvijas – Norvēģijas kopražojuma dokumentālo mūziklu „Atbrīvošanas diena”. Filma pirmizrādi piedzīvojusi Amsterdamā, izrādīta arī Zviedrijā, Norvēģijā, Kazahstānā un citviet un to pavada slavinošas atsauksmes. Šodien organizatori runā, zvana, domā un dara, lai sesijas dalībnieki sešas dienas Praulienā pavadītu vienoti mūzikā. Sesijas gaitu var vērot Facebook kā arī mājas lapā www.gitaristusesija.lv Pieteikšanās rit pilnā sparā!

Ģitāristu sesijas organizators – Imants Pulkstenis

Information for the media

From 22nd to 27th October in Latvia, Madona district, Prauliena Primary School will take place the Guitarist Session 2017 This year it will be the twenty-first time this significant event of musical education and experience takes place.

This year’s program schedules 14 master classes in 6 days time, offering to perfect the skills of the guitar, the bass guitar, the drums and the kokle as well as vocals. The event also includes 6 concerts and recreational trips to Hill Gaiziņkalns, we sing together with folk band Vilkači, Uģis Olte present film „LIBERATION DAY” (Latvia-Norway). The six days of practical work in groups and master classes will finish with a magnificent gala concert, there play Rihards Lībietis orchestra and guests from Danmark – Moussa Diallo Trio. At this event we are planning to welcome 80 enrolled participants as well as domestic and foreign music teachers, musicians and organizers. Our teachers who work with the young talents will be Egils Leimanis, Vita Krūmiņa, Rihards Lībietis, Andris Buiķis, Kristīne Prauliņa, Māra Lisenko, Madara Briede, Dmitrijs Lisenko, Rasa and Ģirts Laubes, Ansis Jansons, Nils Īle, Kaspars Ansons, Jānis Kļaviņš and others.
In cooperation with the IDF professional musicians with world names as Moussa Diallo Trio have been invited and are welcome to the session.

On the first day of the event, on, Sunday, October 22nd, the session will be opened with a festival and a competition for young groups – “World Rhythms in Prauliena” to which the jury is going to invite the group Mattergy. On Monday evening, we are going to sing songs together accompanied by acoustic instruments.

To mark the event’s twenty-year anniversary a large-format composition – a cover version of the song ‘Another Brick In The Wall’ of the legendary band Pink Floyd was staged with the participation of all the session participants This tradition got a general recognition and it can be seen on the Facebook profile of our session.

With the participation of musicians from Denmark this year we are planning to prepare a new, original musical team work production pointing out in a musical way significant and topical themes for Latvia and for the whole world: demography, social equality, peace.

These six days in Prauliena will be spent in a wonderful atmosphere created by friends and colleagues, where not the degree of mastery is the most important but the pleasure of being together and sharing the joy of music.
During the twenty years of the guitarist session it has given new experiences and skills to 1439 participants from Madona and all Latvian historical regions.
Thanks: KKF/VPR, IDF, Madonas novada domei, Praulienas pašvaldībai, Erante, Papīrs, Junge, Bro Creation, Sound Factory, EHR, Stars…
More information about the event: www.gitaristusesija.lv ; Facebook

Moussa Diallo Trio
Imagine the raw energy of rock, funk and traditional African music combined in one band with a funky bass, fierce drums and the enticing sound of a rock and jazz guitarist.
This trio expresses the very soul of the fusion between western and African music. Impelling rhythms and musical poetry are the characteristics of this trio, a crossover act led by one of Denmark’s most influential bass players, Moussa Diallo, guitarist Mikkel Nordsø and drummer Klaus Menzer. These diverse constellations musically reflect the cosmopolitan reality of today and challenge cultural traditions in music by creating a significant new sound.

Line up:
Moussa Diallo – bass, lead vocal
Mikkel Nordsø –  guitar

Klaus Menzer – drums

Moussa Diallo

Bass Player, Singer, Composer, Storyteller. Born February 17th 1955 in Paris, France.
Brought up in Bamako, Mali and currently residing in Copenhagen, Denmark
In 1974, when fusion between western and traditional African music was still just a wish to be fulfilled, a young man from Mali found himself in Copenhagen with an electric bass. Moussa Diallo had left his native country to seek out possibilities in the far north. On his arrival in Denmark this young bass player immediately captured the attention of the established Danish rock scene with his fierce, grooving and always convincing approach to his instrument. Throughout the 1970s and the 1980s Moussa Diallo set fire to prominent Danish rock/fusion bands like Sneakers, Skunk Funk, Savage Rose and many others and he was the leading rhythmical force when famed singer Anne Linnet formed her revolutionary band Marquis de Sade in 1983. Moussa Diallo has also been an indispensable member of renowned Danish singer/composer Hanne Boel’s group on stage as well as in the studio from 1992 to 2006. During recent years Moussa Diallo has concentrated more on performing and recording his own compositions. He has brought together some of the very best West African artists currently living in Denmark with some of the country’s top musicians forming ‘The Kékéliba Project’. This diverse constellation musically reflects the cosmopolitan reality of today and challenges cultural traditions in music by creating a significant new sound.

Info: http://moussadiallo.com/index.php

Mikkel Nordsø
Mikkel Nordsoe born 1955. Autodidact allmost! At the age of 11, he studied flamenco guitar at Christian Sievert. 15 years old, he became a member of Palle Mikkelborgs project V8, and the pioneer latin/funk group Buki-yamaz. As an instrumental front person in Sneakers and Anima (1980-85) he added rockguitar playing, new dimensions in DK. Starting Mikkel Nordsø Band in 1985 he created a platform for composing, which can be heard on MNB’s 7 albums. On the 3 albums with Acoustic Guitars, 2 albums with Bombay Hotel and 1 album with Timewave he contributes as a composer, as well as developing his skills on the acoustic guitar. Mikkel Nordsoe has recorded/performed with an endless number of renowned artist in DK and abroad, has toured in Scandinavia, Europe, Greenland, Faro islands, USA, Canada, Brasil, Mexico, Guatemala, Indonesia, Marokko, South Africa, Ghana, Mali , South Korea, India and Thailand.

Info: http://www.mikkelnordsoe.com/index.html

Klaus Menzer
Klaus Menzer has been one of the most respected drummers on the danish scene since the early 80’, performing with top danish bands like Sneakers, Hanne Boel, Savage Rose, Sebastian and many more. He is still today  a drummer who is in great demand both in the studio and live and has played on more the th 1000 recordings. Klaus is an a musician that knows how to keep a groove and make any music swing without overplaying.
Info: http://drumsquad.dk/endorsers/klausmenzer/index.htm

Information was prepared by: Imants Pulkstenis, Organizer of the Guitarist Session
Mob. telephone +371 29411619; e-mail: imantspulkstenis@madona.lv

С 22 по 27 октября в Латвии, в районе Мадона, начальная школа Prauliena проведет гитаристскую сессию 2017 года. В этом году это знаменательное событие музыкального образования будет проходить в двадцать первый раз.
В сотрудничестве с профессиональными музыкантами IDF были приглашены и приглашены профессиональные музыканты с именами Moussa Diallo Trio. В этом году программа рассчитана на 14 мастер-классов через 6 дней, предлагая совершенствовать навыки гитары, бас-гитары, барабанов и кокле, а также вокала. Мероприятие также включает 6 концертов и рекреационных поездок в Hill Gaiziņkalns, мы поем вместе с фольклорной группой Vilkači, Uģis Olte, настоящим фильмом «LIBERATION DAY» (Латвия-Норвегия). Шестидневная практическая работа в группах и мастер-класса завершится великолепным гала-концертом, там выступят оркестр Рихард Либиетис и гости из трио Danmark – Moussa Diallo. На этом мероприятии мы планируем принять участие 80 участников, а также отечественных и зарубежных учителей музыки, музыкантов и организаторов. Нашими учителями, которые работают с молодыми талантами, будут Эгил Лейманис, Вита Круминя, Рихардс Либиетис, Андрис Буйис, Кристина Пралиня, Мара Лисенко, Мадара Бриде, Дмитрий Лисенко, Раса и Гиртс Лаубс, Ансис Янсонс, Нильс Эль, Каспарс Ансон, Янис Кьявиньш и другие.

В первый день мероприятия, в воскресенье, 22 октября, сессия будет открыта фестивалем и конкурсом для молодых групп – «World Rhythms in Prauliena», к которому жюри собирается пригласить группу Mattergy. В понедельник вечером мы собираемся петь песни вместе в сопровождении акустических инструментов.
В ознаменование 20-летнего юбилея мероприятия была организована крупноформатная композиция – кавер-версия песни «Another Brick In The Wall» легендарной группы Pink Floyd с участием всех участников сессии. Эта традиция получила общее признание и это можно увидеть в профиле Facebook нашей сессии.

С участием музыкантов из Дании в этом году мы планируем подготовить новое, оригинальное производство музыкальной команды, указывающее музыкальным образом значимые и актуальные темы для Латвии и для всего мира: демография, социальное равенство, мир.

Эти шесть дней в Prauliena будут проводиться в прекрасной атмосфере, созданной друзьями и коллегами, где не степень мастерства – это самое важное, но удовольствие быть вместе и делиться радостью музыки.
В течение двадцати лет работы гитариста он дал новые впечатления и навыки 1439 участникам из Мадоны и всех латвийских исторических регионов.

Thanks: KKF/VPR, IDF, Madonas novada domei, Praulienas pašvaldībai, Erante, Papīrs, Junge, Bro Creation, Sound Factory, EHR, Stars…
Дополнительная информация о мероприятии: www.gitaristusesija.lv https://www.facebook.com/mmsesija/?fref=ts

Информацию подготовил: Имантс Пулкстенис, организатор сеанса гитаристов
Mob. телефон +371 29411619; e-mail: imantspulkstenis@madona.lv

Lai ari šūrudiņ dūtu pīnasumu Latvejys muzykys paļetei, sesejys organizatoru komanda turpinoj struoduot! Skūlānu rudiņs breivlaikā 22. – 27. oktobram. Praulienas pamatskūlā nūtiks 21. Ģitāristu seseja. Seseja arī šūgod gaida zinuotkorus muzykantus – akustiskūs, elektro i basa ģitāristus, bundzinīkus, vokālistus i kūklātuojus.

Teik veidūta programma, kura teik pildeita ar mestarklasom, koncertim i draudzeigu atmosferu. Sesejys interesantuoko daļa ir vokoru koncerti, pīkrišonu jau davušys grupys – Vilkači, Karmafree, Moussa Diallo Trio, Rihards Lībietis Orchestra, Mattergy, FunCoolio un Alaska Dreamers. Šūgod seseju ar sovu kluotbūtni pagūdinous muzykanti nu Kopenhāgenas – Moussa Diallo Trio. Moussu Kopenhāgenā sauc par Big Man. Jys ir pasauļis klasis muzykants, komponists, bārnu mūziklu autors, kurš uzastojās Eiropā, Āfrikā, Indijā, Indonēzijā i citur. Ir īcere īstudēt skaņdorbu, ķimā skanātu latvīšu i āfrikāņu tautys melodejys, kura tapšonā pīsadaļeitu vysi daļeibnīki. Sesejys muoceibspāks ir Latvejys muzyki-pedagogi, prūtams, gaideiti madonieši Mārcis Auziņš, Ingars Viļums, Andris Buiķis, Sandris Sproģis, Edmunds Vestmanis, Juris Skrajāns, Intars Zommers i citi. Sesejys programma pīdovuos diskutēt par rokmuzykis ītekmi sabīdreibā i politikā. Uģis Olte prezentēs i komentēs Latvejys – Norvēgejys kūpražojuma kino „Atbrīvošanas diena”. Kino pyrmizruodi pīdzeivova Amsterdamā. Šudiņ teik daudzi runouts, zvaneits, dūmouts, dareits, teik apkūpuotys idejys, raksteiti projekti, maklāts atbolsts. Pazateicūt aktīvai darbeibai sesejai pīzataikuš vairuoki daleibnīki. Sasejys gaitu var vārot FB https://www.facebook.com/mmsesija/?fref=ts  kai arī muojys lopā www.gitaristusesija.lv pīzateikšonous rit pylnā sporā!

Ģitāristu sesejis organizators – Imants Pulkstenis.

Ģitāristu sesija skaitļos

dalībnieki 21 sesijās

dalībnieku vidējais vecums

%

no dalībniekiem ir meitenes

%

no dalībniekiem interesējas par rokmūziku

Kontakti

 Imants Pulkstenis, kabatas tālr.: 29411619
Adrese: Saieta laukums 1, Madona, 413. kabinets
e-pasts: gitses.info@gmail.com
www.gitaristusesija.lv

Meklējiet mūs te: GPS koordinātes  lat 56.824130, lon 26.303970